Процедура BG16RFOP002-2.101 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки II“

На 26.07.2021 г. със заповед на Изпълнителния директор на НАП беше одобрено заявление на ЧДГ ПАТЕТА ЕООД за предоставяне на БФП № BG16RFOP002-2.101-0656, по Процедура […]

Процедура BG16RFOP002-2.095 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“,

На 12.03.2021 г. със заповед на Изпълнителния директор на НАП беше одобрено заявление на ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА ПАТЕТА ЕООД за предоставяне на БФП № BG16RFOP002-2.095-1193, по […]

(2016) Бенефициент по проект BG05M20P001-3.001-0063 „Детска етнодъга“

Частна детска градина „Патета“ ЕООД е Бенефициент по проект BG05M20P001-3.001-0063 „Детска етнодъга“ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M20P001-3.001 „Подкрепа за предучилищното възпитание […]