За Нас

Ние знаем, че всеки родител би желал най-доброто за детето си. В отговор на Вашите очаквания за перфектното място, където малкото човече би могло да получи най-доброто образование и възпитание, Ви представяме детска градина „ПАТЕТА”:

 • лицензирана oт Министерството на образованието – №РД 14-157/14.09.2012г.;
 • узаконена спрямо всички нормативи и наредби в страната.
 • член на Българската Асоциация на Частните Училища (БАЧУ), учредена на 02.10.1997г. – най-представителната, работеща браншова организация на частните училища, професионални колежи и детски градини в България. БАЧУ обединява общо 62 частни детски градини, частни училища и професионални колежи.


НИЕ:

 • Използваме най-добрите методики за обучение на деца и учители;
 • Разработваме идеи за успешно развитие и постигаме високи резултати;
 • Насърчаваме споделената обич, усилия, идеи, креативност;
 • Прилагаме индивидуална методика за адаптация;
 • Затвърждаваме добрата практика за комуникация с родителите;
 • Възпитаваме децата в честност и толерантност, уважение и грижа;
 • Мотивираме детската искреност, увереност, значимост;
 • Следваме затвърдената практика – концепция за здраве, щастие и успех.