Връзка с родители – партньори при възпитанието и обучението

  • Ежедневно информираме родителите при възникнали проблеми със здравословното състояние на детето или проблеми с дисциплината.
  • Ежеседмично съобщаваме за постигнатите резултати в учебната работа и във възпитанието и отглеждането на децата.
  • Чрез електронния дневник на детската градина родителите имат възможност да следят в удобно за тях време изготвена от нас информация относно всички предстоящи събития и инициативи, съобщения и покани, режимните моменти и седмичното меню за хранене.
  • Тематични и календарни празници с родителите;
  • Родителски срещи – два пъти през учебната година;

Благодарим Ви за активността, за топлите думи и за това, че работим в една посока – в името на децата!

Нека „заЕдно“ направим децата щастливи!