Лиценз

Частна Детска Градина „ПАТЕТА” е узаконена спрямо всички законови и нормативни изисквания в страната!

Частна Детска Градина „Патета“ е лицензирана от МОН със Заповед 14-157/14.09.2012г. и има право да обучава деца в първа /5-6г./ и втора предучилищна възраст /6-7г./!

Детската Градина издава удостоверения за завършена подготвителна група, необходими за преминаване на децата от детска градина в училище!

Наша цел е да възпитаваме децата в честност и искреност, уважение и грижа. Искаме те да растат сърдечни, щастливи и обичани. Влагаме обич, усилия, идеи, креативност, за да направим престоя на децата тук максимално пълноценен и приятен.

Детска градина „ПАТЕТА” работи по три образователни модула:

Учебна работа по МОН – покриване на образователния минимум по изискванията на МОМН за всяка възрастова група деца. 

Допълнителна авторска програма на ЧДГ„ПАТЕТА” – изучаване на два чужди езика от първа група – руски и английски език; допълнителни дейности под формата на клубове, студиа, спортни дисциплини, музикални инструменти! Част от авторската ни програма са тематичните седмици, празници, конкурси, концерти и екскурзии – посветени на нещо важно, традиционно и интересно.

„Учи, забавлявайки се” – основен принцип и трета образователна програма, която се случва единствено при нас. Ние смятаме, че най-добрата формула да научиш децата на трудолюбие, отговорност, добронамереност, съпричастност и интелект, е да поднасяш учебния материал под формата на игра, състезание, конкурс – близък до техния околен и въображаем детски свят!