Правила – организация на деня

Частна детска градина “Патета” е целодневна. В нея се възпитават и обучават деца от 2 до 7 годишна възраст. Работим целогодишно от 8:00 до 18:30 часа от понеделник до петък. Организацията на режимните моменти е съобразена с възрастовите особенности на децата: обучение, хранене, обеден сън, игрова дейност и разходка. Грижата за децата осигурява спокойното протичане на деня, а дисциплината и основните правила – безопасността им. Децата се наблюдават по време на хранене, игра, учебен процес, сън, хигиена.

Дневен режим

08.00-09.00 Прием; здравна профилактика; закуска; тоалет

09.00-10.30 Образователно-възпитателна работа

10.30-11.30 Междинна закуска; ФВС; Игри на двора

11.30-12.00 Дейности по интереси, допълнителни дейности

12.00-13.00 Обяд; Тоалет и подготовка за следобеден сън

13.00-15.00 Следобеден сън

15.00-16.00 Събуждане, тоалет; Следобедна закуска

16.00-16.30 ДПУ и СПОРТ

16.30-17.30 Образователно–възпитателна работа

17.30-18.30 Игри навън, издаване на децата

Желателно е Вашето дете да бъде в детската градина не по-късно от 8.45ч.

Бъдете точни и не закъснявайте, защото всяко прекъсване на дейността нарушава ритъма на работа на всички деца.