Образователна дейност

Деца разглеждат енциклопедия
  • качествено образование – учебна работа по МОН;
  • авторска концепция „Учи, забавлявайки се“;
  • чуждоезикова подготовка – руски и английски още от първа група;
  • профилирани преподаватели по основни учебни дисциплини и езици;
  • специалисти в областта на спорта и изкуствата;
  • диагностика – входящо и изходящо ниво на знания и умения;
  • индивидуален подход към всяко дете за максимален резултат;
  • допълнителни дейности – клубове и студиа;
  • тематичните седмици, празници, конкурси, концерти и екскурзии;
  • творчески комфорт и среда, близка до семейната.

Допълнителни педагогически услуги (срещу заплащане): Индивидуални занимания с психолог и логопед; Диагностика и превенция на езика; Психодиагностика; Курс за социална и емоционална интелигентност; Езиково ателие „Играй и учи”.

Образователни дисциплини (основен пакет): Математика, Родна реч, Околен свят, Изобразителна дейност, Конструиране и технологии, Музика, Физическо възпитание и спорт, Игрова култура.

Образователни дисциплини (допълнителен пакет): Руски и Английски език – интерактивни часове, Клубове: Енциклопедични знания, Култура на поведение, Учебна анимация, Разговорка, Буквенка и Цифренка, По света и у нас, 1001 Защо, Четене/Писане.