Медицинско обслужване

В детската градина „ПАТЕТА” е осигурен медицински персонал, който:
– обработва и класифицира всички необходими документи за постъпването на детето;
– утвърждава седмичното меню и следи за рационалното и балансирано хранене на всички деца;
– извършва преглед на всички деца всекидневно;

При констатирано неразположение на детето, ще Ви уведомим веднага с покана да го вземете.

Необходимо е да бъдем информирани при:
– установено инфекциозно заболяване;
– прием на лекарства за хронични заболявания по време на престой на детето в ДГ;
– заболяване и отсъствие от занятия – до 10.00ч. същия ден.

За да извините отсъствията на детето е необходимо да представите медицинска бележка на ръководството на детската градина.

МОЛЯ, водете детето си, само ако сте уверени, в това, че то е напълно ЗДРАВО!