Материално-техническа база: Истински приказен оазис!

– модерна база за провеждане на пълноценен игрови и учебен процес;

– атмосфера близка до домашния уют с удобно и красиво оборудване;

– красива къща с осветени, просторни, приказно декорирарани стаи;

– екологично-чисти учебни материали и пособия;

– собствен, слънчев двор с безопасна среда за игра на децата;

– битови и санитарно-хигиенни условия;

– денонощна система за видеонаблюдение.