Изкуство и творчество

В ЧДГ „Патета“ се стремим да изградим в децата увереност и трудолюбие, настоятелност и дисциплина, любов към красивото и изящното, стремеж към съвършенство. Чрез допълнителните форми на заниманията по изкуства развиваме способностите, индивидуалните умения и таланта на всяко дете. Те се провеждат по желание и срещу допълнително заплащане.

  • Музикална школа по пиано; Музикално ателие;
  • Музикален театър; Вокална група; Музикална терапия;
  • Арт-терапия; Арт-студио;
  • Балет; Народни танци; Характерни танци; Модерни танци;
  • Готварска работилница;

Нашият екип от професионалисти има за цел да разшири кръгозора на децата, да ги изгради като творчески личности с енциклопедични знания и ярка индивидуалност, да възпита у тях такава палитра от умения и качества, която да ги подпомогне в тяхната най-добра реализация.

Творчеството в различни сфери на изкуството носи на децата радост и удоволствие, възторг, много усмивки и незабравими емоции.