На 26.07.2021 г. със заповед на Изпълнителния директор на НАП беше одобрено заявление на ЧДГ ПАТЕТА ЕООД за предоставяне на БФП № BG16RFOP002-2.101-0656, по Процедура   BG16RFOP002-2.101 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки II“

Общата стойност на финансирането е 2952.6лв. от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Продължителност на изпълнението: 3 месеца.

Общата цел на заявлението/проекта е насочена към Осигуряване на оборотен капитал за ЧДГ ПАТЕТА  ЕООД, за преодоляване на икономическите последствия.

Вашият коментар