Процедура BG16RFOP002-2.101 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки II“

На 26.07.2021 г. със заповед на Изпълнителния директор на НАП беше одобрено заявление на ЧДГ ПАТЕТА ЕООД за предоставяне на БФП № BG16RFOP002-2.101-0656, по Процедура […]

Процедура BG16RFOP002-2.095 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“,

На 12.03.2021 г. със заповед на Изпълнителния директор на НАП беше одобрено заявление на ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА ПАТЕТА ЕООД за предоставяне на БФП № BG16RFOP002-2.095-1193, по […]