Частна детска градина „Патета“ ЕООД и през новата учебна участва в Европейската схема за предлагане на плодове и зеленчуци, както млечни продукти и мед в училищата, която се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Държавен фонд „Земеделие“. Нейната цел е трайно увеличаване консумацията на млякото и млечните продукти в храненето на децата и формиране на здравословни хранителни навици. 

Вашият коментар