Тони Колева

Преподавателски асистент

Образование:

Професионален опит: Започва професионалното си развитие в системата на предучилищното образование като преподавателски асистент в ЧДГ „Патета“ със стремеж да се развие като успешен и иновативен млад учител, обогатявайки знанията си чрез участие в различни обучения и семинари. 

Професионална философия: Работата с деца е призвание, чрез което може да се помогне на всяко едно от тях да развие своя потенциал. „Докато опитваме да научим децата си всичко за живота, те ни учат какво всъщност е той.“ – Ангела Швиндт.