Мария Иванова

Младши учител

Образование: студент- специалност „Английска филология“ – Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ .

Професионален опит: Започва професионалното си развитие в системата на предучилищното образование като преподавателски асистент в ЧДГ „Патета“ с желание и амбиция да даде най-доброто от себе си.

Професионална философия: Учете се така, сякаш постоянно чувствате, че ви липсват знанията и сякаш непрекъснато се страхувате да не загубите знанията си. Конфуций