Владимира Христова

Преподавателски асистент

Образование: студент- специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“ – Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ .

Професионален опит: Започва професионалното си развитие в системата на предучилищното образование като учител по заместване в ДГ „151 Леда Милева“. Продължава като преподавателски асистент в ЧДГ „Патета“ с желание и амбиция да даде най-доброто от себе си.

Професионална философия: Учете се така, сякаш постоянно чувствате, че ви липсват знанията и сякаш непрекъснато се страхувате да не загубите знанията си.

Конфуций