Михаела Лазарова

Детегледач

Образование: Бакалавър – Институт по международен туризъм „Асен Златаров“, гр.Бургас. Специалност „Организация и управление на хотели и ресторанти“.

Професионален опит: Започва професионалното си развитие в системата на предучилищното образование като детегледач в ЧДГ „Патета“.

Професионална философия: Децата са най-ценното на този свят! Грижата за тях носи щастие. Правилният подход и любовта са едни от най-важните неща, за да можем да достигнем до детето, както и да разберем нуждите му.

Професионални умения и познания: • Обич към децата и осигуряване на високо стандартни грижи; • Търпение; • Гъвкав подход; • Добри комуникационни способности; • Познания върху здравето, безопасността и хигиената; • Познания върху стандартите за защита на децата.