Д-р Анна Даракчиева

Медицинско обслужване

Образование: Завършва специалност „Епидемиология, микробиология, инфекциозни болести“ – бакалавър; специалност „Здравен мениджмънт“ – магистър в Медицинска академия.

Професионален опит: Работила е в IV МБАЛ и СРЗИ в областта на инфекциозните болести. Упражнявала е медицински контрол като държавен здравен инспектор в болничното здравеопазване. В ЧДГ „Патета“ е от 2018г. Грижи се и създава условия за крепко физическо и психично здраве на децата – дезинфекции, режим на хранене, здравословно хранене, редовен сутрешен филтър, спазване на противоепидемичния режим, физически занимания и спорт, антропометрия, прегледи от кинезитерапевт.

Професионална философия: Смята, че най-важното е децата да бъдат здрави, жизнени и щастливи. Разбира се, независимо от усилията ни, ние не винаги ще успяваме да предотвратим някоя настинка или „градинска“ хрема. Но когато сме се погрижили децата да имат добри хигиенни навици, пълноценен сън, качествена храна, активно движение, можем да сме спокойни, че каквото е зависело от нас, сме го направили.