Ангелинка Бенчева

Помощник-възпитател

Образование: Завършва „Стенография и машинопис“

Професионален опит: От 10 години работи в сферата на предучилищно образование. От 2021г. е помощник-възпитател – отдел „Кухня и Хранене“ в ЧДГ „Патета“.

Професионална философия: Коя е по-добрата храна? Доброто! Смята, че ние – възрастните сме отговорни за това, да нахраним детето с добрата храна, с любов. Само така то ще се нахрани истински, ще се почувства по-добре…