Мария Миладинова

Възпитател

Образование: студент – специалност – “Педагогика” в СУ „Св. Кл. Охридски“.

Професионален опит: Започва професионалното си развитие в системата на предучилищното образование като помощник-възпитател, със стремеж да се развие като успешен и иновативен млад учител, обогатявайки знанията си чрез участие в различни обучения и семинари. В ЧДГ „Патета“ е от 2020г.

Професионална философия: “Преподаването е призвание, мисия, голяма отговорност. Възпитанието е наука, която научава нашите деца да живеят без нас” Е. Легуве