Калоян Дитов

Преподавателски асистент

Образование: студент – специалност “Английска филология“ – Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“

Професионален опит: Започва професионалното си развитие в системата на предучилищното образование като преподавателски асистент, със стремеж да се развие като успешен и иновативен млад учител, обогатявайки знанията си чрез участие в различни обучения и семинари. В ЧДГ „Патета“ е от 2023г.

Професионална философия: “Преподаването е призвание, мисия, голяма отговорност. Възпитанието е наука, която научава нашите деца да живеят без нас” Е. Легуве