Мила Патронева

Логопед, психолог

Образование: Магистър по логопедия и магистър по детско-юношеска и училищна психология – СУ „Св. Св. Климент Охридски“.

Професионален опит: 18-годишният опит е свързан с диагностициране и терапия на деца със специални образователни потребности, консултиране на деца и юноши, във връзка с емоционални и поведенчески проблеми, както и консултиране на родители, по проблеми, свързани с техните деца. Съсобственик и съосновател на консултативно и терапевтично пространство: „ЗаЕдно – терапевтично пространство за деца и възрастни“. В ЧДГ „Патета“ е повече от 6 г. Дейността й се състои в психологични и логопедични консултации, и терапия за децата, учещи в детската градина, както и консултиране на техните родители. От миналата учебна година води и ателие за емоционална интелигентност „Приятелите на Зипи“.

Професионална философия: Вярвам, че правилният подход към всяко дете минава през разбиране на индивидуалните му потребности и баланса между изискванията на средата, спрямо собствените му нужди.