Мелиха Чаушева

Учител по английски език

Образование: Бакалавър – НУПЧЕ – Великотърновски университет „Св. св.Кирил и Методий“.

Професионален опит: Мелиха Чаушева /мис Мели/ е квалифициран педагог с богат опит в областта на образованието. Тя смята, че ученето трябва да се разглежда като забавен процес за децата, техните родители и учители. Използвайки различни методи в практиката си, тя вярва, че ученето чрез игра им позволява да изследват и разширяват познанията си за света около тях. Творческият подход в обучението помага на децата да разкрият напълно своя потенциал. За да бъде максимално ефективна в работата си със деца, чиито майчин език не е английски, тя придобива ценни знания като квалифициран учител по Сугестопедия и Thinking-Based Learning (Методика за стимулиране на децата да използват логически връзки и да развиват мисленето си). Ползите от ранното чуждоезиково обучение са много и затова все повече детски градини се насочват усилията си в тази посока.Мелиха активно участва в разработването на програми за някои водещи билингвални детски градини в България. Мелиха е участвала в различни конференции на COBIS (Съвет на британските международни училища), където участва в дискусии по различни теми за когнитивното развитие, силата на движението и ранното чуждоезиково обучение. Следвайки страстта си да повиши стандартите за грамотност на английски език, тя става сертифициран обучител по програмата Jolly Phonics (синтетичен подход за четене и писане) за България преди няколко години. Мелиха организира обучения за повишаване на квалификацията на учители, родители и гостува като лектор в близките европейски страни. Тя е единствен дистрибутор на учебните материали за страната.

Професионална философия: “Когато учим под формата на игра, резултатите идват неусетно”.