Нона Пайтян

Възпитател

Образование: Магистър – Еревански университет „Гладзор“ – специалност „Журналистика“.

Професионален опит: Започва професионалното си развитие в системата на предучилищното образование като помощник-възпитател. в ЧДГ „Патета“.

Професионална философия: Обича правилата. Но как да поставим границата, без да се отнасяме с грубост към личността на детето? Това е много тънък лед, по който вървим. Често даваме нареждания и искаме те веднага да бъдат чути и изпълнени. Така се стига до неуважение към личността детето. Трудността е в това да поставиш своята граница  – граница не означава да казваш „не“, а е моделът, който искаш детето да следва,