Наталия Череш

Учител

Образование: Бакалавър – специалност „Руска филология“ – Измаилски педагогически институт.

Професионален опит: Учител с дългогодишна практика, отдаден на професията си. Отговорен и мотивиран. Търси и намира индивидуалния подход към всяко дете. Започва професионалното си развитие в системата на предучилищното образование като детски учител със стремеж да се развива, обогатявайки знанията си чрез участие в различни обучения и семинари. В ЧДГ „Патета“ е от 2024г.

Професионална философия: Децата са любознателни и светът около тях много бързо се променя. Само чрез интересни игри, разнообразни похвати и интерактивни методи може да се отговори на предизвикателството да си добър учител. Децата изискват всеки ден, както знания, така и много обич, разбиране и стремеж към откриване на нови светове. Във всяко дете цени индивидуалното мислене и се старае да стимулира творчеството им въображение.