Анита Василева

Управител

Образование: Бакалавър – специалност „Прогнозиране и планиране на икономически системи” в Университет за Национално и Световно Стопанство; Магистър – специалност „Планиране и прогнозиране” в Университет за Национално и Световно Стопанство.

Допълнителна квалификация: Сертификат за участие в семинар на тема: „Диагностика – оценяване на резултати в предучилищна възраст“. Удостоверение за завършено обучение на тема: „Съвременни стратегии за управление на ефективна образователна среда“ с акцент: „Взаимодействието между детската градина, родителите и институциите – фактор за ефективно образоване, обучение и възпитание на децата“. Сертификат за завършено обучение на тема: „Учителят като лидер, ментор, наставник и коуч“.

Професионален опит: Супервайзор и финансов отговорник във франчайзигова търговска верига; Финансов менидждър в строително-инвестиционна компания; Финансов експерт и мениджър в отдел „Човешки ресурси“ в инвестиционна компания с международно сътрудничество в гр. Мюнхен, Германия; Създател и ръководител на Центрове за деца „Патета“ в гр. София и страната. Предназначението на Детските центрове е да обединяват интересите на деца и техните родители в областта на творчеството, музиката, спорта, общуването чрез игра; Организатор и изпълнител на корпоративни и общински събития и празненства с благотворителни цели в помощ на деца и юноши, бебета от столицата и страната; тематични събития и календарни празници, както и благотворителни кампании за деца от SOS детски селища гр. Трявна и с. Дрен. Организатор и изпълнител на детско – юношески спортни мероприятия в училища и детски градини под надслов „Безопасност на пътя“ в страната и гр. София със съдействието на GENERALLY Застраховане. Организатор и изпълнител на тематични празници и забавления за деца с участието на артисти, музиканти, творци и водещи на лични и бизнес брънчове със съдействието на Grand hotel Sofia; Hotel Balkan Sofia; Hilton Hotel Sofia: Best Western Hotel Sofia и др. Създател и мениджър на Частна Детска Градина „Патета“- гр. София. Ръководител проект „Детска етнодъга“ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M20P001-3.001 „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“, финансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове на Европейския съюз с бенефициент ЧДГ „Патета“ и партньори: Ливанско училище „Джубран Халил Джубран“ и Район „Витоша“ – Столична община.

Професионална философия: Изграждането на доверие с откритост, съпричастност и взаимно уважение. Изграждането на оптимизираща материална среда за създаване на позитивна нагласа на децата е приоритет. Изграждането на деца с добро сърце и със собствено „Аз” е мисия, с която успява!