Организация на деня

Дневен режим

08.00-09.00 Прием; здравна профилактика; закуска; тоалет

09.00-10.30 Образователно-възпитателна работа

10.30-11.30 Междинна закуска; ФВС; Игри на двора

11.30-12.00 Дейности по интереси, допълнителни дейности

12.00-13.00 Обяд; Тоалет и подготовка за следобеден сън

13.00-15.00 Следобеден сън

15.00-16.00 Събуждане, тоалет; Следобедна закуска

16.00-16.30 ДПУ и СПОРТ

16.30-17.30 Образователно–възпитателна работа

17.30-18.30 Игри навън, издаване на децата

Желателно е Вашето дете да бъде в детската градина не по-късно от 8.45ч.

Бъдете точни и не закъснявайте, защото всяко прекъсване на дейността нарушава ритъма на работа на всички деца.