Учебный процесс

  • Образователно-възпитателният процес е в съответствие с държавните образователни изисквания.
  • Учебната програма е насочена към развитие на детската реч.
  • Децата са разпределени във възрастови групи. Формата на грижа, възпитание и образование е целодневна.
  • Организацията на деня включва: интелектуални, творчески и двигателни занимания.
  • Работа с интерактивна дъска ActivBoard — занятията са още по-интересни, запомнящи се и ефективни.