Культурные инициативы

Непреходна остава ролята на живия контакт с изкуството чрез участието на децата в музикални и изобразителни дейности, чрез пресъздаването на литературни произведения, танци, свободните моменти на игра. Тяхната творческа активност се регистрира чрез включването им в съвместни празници и развлечения, включени в „Тематичния празничен календар” на детската градина, следващ задачите на утвърдената програма за предучилищно образование и възпитание. Дейностите, характерни за празниците, са винаги съвместни и протичат успешно.

Колаж снимки на деца 2015

В Детска градина „Патета” отдаваме специално значение на празниците и традициите, свързани с тях. Искаме те да се ценят и от нашите възпитаници. Така да създадем в тяхното съзнание любов към родината, природата и ближния. Народни, национални или лични, празниците винаги предизвикват радостни емоции у децата, възпитават ги както в естетическо, така и в нравствено отношение. Те обединяват детската група и при подготовката на празника, и при провеждането му.

Колаж снимки на деца 2017