За ЧДГ Патета

Ние знаем, че всеки родител би желал най-доброто за детето си. В отговор на Вашите очаквания за перфектното място, където малкото човече би могло да получи най-доброто образование и възпитание, Ви представяме детска градина „ПАТЕТА”:

– лицензирана oт Министерството на образованието – №РД 14-157/14.09.2012г.;

– узаконена спрямо всички нормативи и наредби в страната.

– член на Българската Асоциация на Частните Училища (БАЧУ), учредена на 02.10.1997г. – най-представителната, работеща браншова организация на частните училища, професионални колежи и детски градини в България. БАЧУ обединява общо 62 частни детски градини, частни училища и професионални колежи.