Яна Спасова

Учител

Образование: Бакалавър НХА, професионални квалификации – Художник и Учител по рисуване от първи до дванадесети клас в общообразователните и професионални училища. Следдипломна професионална квалификация – Предучилищна педагогика към СУ „СВ. Климент Охридски“. Магистър – СУ „СВ. Климент Охридски“ – специалност ПНУП, професионална квалификация Магистър – педагог.

Професионален опит: От 2007 година работи като педагог – художник, а от 2008 г.и като учител в детска градина.

Професионална философия: Да откриеш призванието си е пътеводна светлина. Избирайки професията учител, приемаш предизвикателството да откриваш всеки един ден през очите на децата. Привилегия, която предоставя възможност да предаваш красотата на знанието и словото напред. Да подготвим децата за последващия етап на живота, да ги запознаем със заобикалящия ги свят, да им помогнем да бъдат успешни и мотивирани. Вярва, че преподаването не е самоцел, а призвание, мисия, отговорност.