Яна Спасова

Учител

Образование: Бакалавър НХА, професионални квалификации – Художник и Учител по рисуване от първи до дванадесети клас в общообразователните и професионални училища. Следдипломна професионална квалификация – Предучилищна педагогика към Софийски университет „СВ. Климент Охридски“. Магистър – Софийски университет „СВ. Климент Охридски“ – специалност ПНУП, професионална квалификация Магистър – педагог.

Професионална квалификация: Удостоверение за завършена обучителна програма „Училище в облака“. Удостоверение за обучение на тема: „Ефективни модели за работа с родителите“. Удостоверение за обучение на тема: „Методика и организация на образователния процес в ДГ“. Сертификат за участие в практически семинар на тема: „Подготовка за конкурс за длъжността „директор“ на общинско/държавно училище и/или обслужващо звено. Завършено обучение на тема „Интерактивни технологии и техники в обучението по БДП“ придружено с Удостоверение. Сертификат за участие в семинар на тема: „Работа с родителите. Същност на позитивно родителство“. Удостоверение за обучение на тема: „Оптимизация на взаимодействието детска градина-семейство“.

Професионален опит: От 2007 година работи като педагог – художник, а от 2008 г.и като учител в детска градина. В ЧДГ „Патета“ е от 2018г.

Професионална философия: Да откриеш призванието си е пътеводна светлина. Избирайки професията учител, приемаш предизвикателството да откриваш всеки един ден през очите на децата. Привилегия, която предоставя възможност да предаваш красотата на знанието и словото напред. Да подготвим децата за последващия етап на живота, да ги запознаем със заобикалящия ги свят, да им помогнем да бъдат успешни и мотивирани. Вярва, че преподаването не е самоцел, а призвание, мисия, отговорност.