Сузана Иванова

Учител

Образование: специалност – „Предучилищна и начална училищна педагогика“. Югозападен университет „Неофит Рилски“

Професионален опит: Започва професионалното си развитие в системата на предучилищното образование като учител през 2021г. Обогатява знанията си чрез участие в различни обучения и семинари. В ЧДГ „Патета“ е от 2022″

Професионална философия: „Заобикалящата среда на детето трябва да е богата на елементи и мотиви, които да възбуждат интереса му и да го подканят да експериментира самостоятелно.“
-Мария Монтесори