Стела Колева

Учител

Образование: Бакалавър по специалност “Предучилищна и начална училищна педагогика” към Софийски университет “Св. Климент Охридски”.

Допълнителни квалификации: Мастърски клас на тема “Електронни платформи и приложения”, курс “Методика на обучението по БДП за различни образователни степени”, обучение на тема “Иновативни практики и техники в педагогическата професия”, семинар за споделено учене „Създаване на образователна градина и провеждане на интердисцилинарни занимания в нея“.

Професионален опит: От 2019г. работи като учител в детска градина. В ЧДГ „Патета“ е от 2020г.

Професионална философия: „Децата винаги се обръщат към светлината.“ – Дейвид Хеър