Радостина Георгиева

Учител

Образование: Магистър – Славянска филология – чешки език и литература в Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

Допълнителна квалификация: Летен семинар по славистика – Южночешки университет, Ческе Будейовице. Специализация по чешки език и литература – Карлов университет, Прага. Специализиран курс „Публична комуникация“, Хага. Интензивен семинар за ЕС в Колеж на Европа, Брюж. Професионална квалификация „Европейска административна практика“, Нов Български Университет.

Професионален опит: Притежава професионален опит като филолог, учител, преводач и експерт в държавната адмнистрация в сферата на международното сътрудничество. В системата на образованието е работила и като учител по български език и литература в среден и горен курс на училищното образование. В ЧДГ „Патета“ е от 2019 г.

Професионална философия: Към децата трябва да се отнасяме преди всичко с разбиране, уважение и много любов! Децата са бъдещето на нашето общество! Важно е да бъдат научени да бъдат смели, да вярват в своите възможности, да поемат отговорност, за да станат стойностни и достойни хора. В ежедневната работа с тях се фокусира върху научаването на нови знания чрез игри, развиване на умения за следване на правила, взаимно зачитане и насърчаване на самостоятелност.