Снежина Маринова

Старши учител

Образование: Начална и предучилищна педагогика- магистър СУ „Св. Климент Охридски“; Социални дейности – магистър от ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий“.

Допълнителна квалификация: Сертификат за Подкрепа на педагогическия персонал за работа с деца с комплексни образователни потребности; Удостоверение за курс по БДП; Удостоверение за методически насоки и специфики в образователния процес. Квалификационен курс по социална и емоционална компетентност на учителя; Квалификацинен курс за подобряване качеството на обучение; Квалификационен курс по образователни и социални компетентности; Удостоверение – включване на еко-образованието в педагогическият процес. Удостоверение – правила за оценяване на компетентността на учениците; работа със задължителна училищна документация; мениджмънт на класа; стратегии за спазване с негативни емоции; метод светофар. Удостоверение за Превенция на тормоза и агресията в училище; ролята на заниманията по интереси; ролята на самоподготовка в развитието на училищните умения.

Професионален опит: над 10 г. работа с деца като учител в училища и детски градини.

Професионална философия: Към децата трябва да се отнасяме преди всичко с разбиране, уважение и много любов! Децата са бъдещето на нашето общество! Важно е да бъдат научени да бъдат смели, да вярват в своите възможности, да поемат отговорност, за да станат стойностни и достойни хора. В ежедневната работа с тях се фокусира върху научаването на нови знания чрез игри, развиване на умения за следване на правила, взаимно зачитане и насърчаване на самостоятелност.