Снежина Маринова

Учител

Образование:

Допълнителна квалификация:

Професионален опит:

Професионална философия: Към децата трябва да се отнасяме преди всичко с разбиране, уважение и много любов! Децата са бъдещето на нашето общество! Важно е да бъдат научени да бъдат смели, да вярват в своите възможности, да поемат отговорност, за да станат стойностни и достойни хора. В ежедневната работа с тях се фокусира върху научаването на нови знания чрез игри, развиване на умения за следване на правила, взаимно зачитане и насърчаване на самостоятелност.