Пенка Методиева

Старши учител

Образование: бакалавър – институт за детски и начални учители „Н.Крупская.

Професионален опит: 50 години като учител в детска градина

Професионална квалификация: Курсове по теми: Агресията при децата в детската градина, Агресията при родителите към педагогическия персонал, Начални познания за работа с деца със СОП, Народното творчество в детската градина, Съвременни форми за повишаване на професионалните компетентности на екипа

Професионална философия: Поставя в центъра индивидуалността на детето с неговата познавателна, емоционална и творческа дейност. Необходимо е да му се даде възможността да мисли, да твори и да играе. Усеща, че това, което прави е като призвание и го върши с удоволствие. Осъзнава, че всяко дете, независимо от неговите възможности, етнос и особености, трябва да получи образование и възпитание. И началото на това образование и възпитание поставя детската учителка. Най-важното е да носиш в сърцето си любов към децата. Обича професията, защото е творческа и дава възможност за само-утвърждаване. Никъде другаде не се чувства пълноценна и необходима освен в детската градина при децата.