Маргарита Попова

Психолог, учител

Образование: Бакалавър по Психология и магистър по Клинична и консултативна психология към СУ „Св. Климент Охридски“.

Допълнителна квалификация: Обучение в базови терапевтични умения в когнитивно-поведенческата психотерапия. Доброволец на Гореща телефонна линия за пострадали от насилие. Сертифицирани обучения за работа с ТАТ (Тематичен аперцептивен тест) и САТ (детски аперцептивен тест).

Професионален опит: работа с деца и възрастни със специални потребности, предимно Разстройство от аутистичен спектър. Изготвяне на периодични оценки на актуалното състояние на клиентите и съставяне на индивидуална програма, планиране и провеждане на индивидуални и групови терапевтични сесии, провеждане на регулярни родителски срещи.

Професионална философия: Работата с деца е призвание, чрез което може да се помогне на всяко едно от тях да развие своя потенциал. „Докато опитваме да научим децата си всичко за живота, те ни учат какво всъщност е той.“ – Ангела Швиндт.