Мадлена Иванова

Учител, психолог

Образование: Бакалавър по Психология. Магистър по Детско-юношеска и училищна психология.

Допълнителни квалификации: Педагогическа квалификация: Учител. Участия в обучения за прилагане на Монтесори – метод за деца от 3 до 6 години и в Обучение за прилагане на Монтесори – подход ,фокусиран над деца със СОП.

Професионален опит: От 2013 година педагог в сферата на ранното холистично развитие и образование. Прилагане на специализирани модели и образователни подходи за деца с нарушения в развитието .

Професионална философия: Вярвам, че ролята на ранното детско образование е да предостави среда, в която децата свободно да  общуват и да експериментират ,за да съхранят своите въображение, любопитство и откривателност. В преподавателския си подход залагам на любов и доверие към техните индивидуални заложби. Призванието на добрия учител е да разбира, да уважава и подкрепя своите възпитаници.