Гергана Кирилова

Учител

Образование: Бакалавър по специалност „Метал“ в Национална Художествена Академия. Магистър по специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“ в Софийски Университет „Св. Климент Охридски“. Студент-магистър по специалност „Логопедия“ в Софийски Университет „Св Климент Охридски“.

Допълнителни квалификации: Завършено обучение на тема „ Методи и подходи за решаване на конфликти“ придружено с Удостоверение. Завършено обучение на тема „Ранно оценяване на риска от проблеми в развитието и обучението на 3 до 3,6 годишни деца със скрининг тест“ придружено с Удостоверение

Професионален опит: Работи в ЧДГ „Патета“ от 2018. Учител, който постояннио обогатява и актуализира теоритичните и практическите си познания в сферата на предучилищното образование; отдаден на професията си, мотивиран и всеотдаен.

Професионална философия: „Има само две абсолютно трайни неща, които можем да завещаем на децата. Едното са корени, а другото – крила.“