Ирина Петрова

Помощник-възпитател

Образование: студент – специалност – “Специална педагогика” в Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

Професионален опит: Започва професионалното си развитие в системата на предучилищното образование като помощник-възпитател, със стремеж да се развие като успешен и иновативен млад учител, обогатявайки знанията си чрез участие в различни обучения и семинари. В ЧДГ „Патета“ е от 2023г.

Професионална философия: „Една книга, една химикалка, едно дете и един учител могат да променят света.“