Галя Бориславова

Преподавателски асистент

Образование: студент – специалност – “Специална педагогика” в Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

Професионален опит: Започва професионалното си развитие в системата на предучилищното образование като преподавателски асистент, със стремеж да се развие като успешен и иновативен млад учител, обогатявайки знанията си чрез участие в различни обучения и семинари. В ЧДГ „Патета“ е от 2022г. Има опит в работата с деца на всякакви възрасти, като аниматор в детски център “Боби и Кели” и “Принцес”.

Професионална философия: