Филиз Огнянова

Преподавателски асистент

Образование: студент – специалност – “Предучилищна и начална педагогика” – Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

Професионален опит: Започва професионалното си развитие в системата на предучилищното образование като преподавателски асистент в ЧДГ „Патета“ със стремеж да се развие като успешен и иновативен млад учител, обогатявайки знанията си чрез участие в различни обучения и семинари. 

Професионална философия: „Детето не е съд, ĸойто трябва да напълним, а огън, ĸойто трябва да разпалим!“ – Сесил Лупан