Елена Халил

Преподавателски асистент

Образование: Бакалавър – специалност – “Педагогика с изобразително изкуство” – Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

Професионален опит: Започва професионалното си развитие в системата на предучилищното образование като детски учител със стремеж да се развива, обогатявайки знанията си чрез участие в различни обучения и семинари. В ЧДГ „Патета“ е от 2022г.

Професионална философия: