Елена Халил

Учител

Образование: Бакалавър – специалност – “Педагогика с изобразително изкуство” – Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

Професионален опит: Започва професионалното си развитие в системата на предучилищното образование като детски учител със стремеж да се развива, обогатявайки знанията си чрез участие в различни обучения и семинари. В ЧДГ „Патета“ е от 2022г.

Професионална философия: Децата са любознателни и светът около тях много бързо се променя. Само чрез интересни игри, разнообразни похвати и интерактивни методи може да се отговори на предизвикателството да си добър учител. Децата изискват всеки ден, както знания, така и много обич, разбиране и стремеж към откриване на нови светове. Във всяко дете цени индивидуалното мислене и се старае да стимулира творчеството им въображение.