Даниела Иванова

Учител

Образование: Магистър – специалност „Математика и информатика“ – ПУ „Пайсий Хилендарски“.

Допълнителни квалификации: Сертификат – обучение на тема: „Запознаване с приобщаващото образование“; сертификат -обучение на тема: „Монтесори метод за деца със СОП“; сертификат  – обучение на тема: „Монтесори метод за деца от 0-6г.“; сертификат  – обучение на тема: „Монтесори метод за деца от 6-12г.“;  сертификат – обучение на тема: „Подходи и стратегии от индивидуалната психология за предучилищно и училищво възпитание и обучение“; СДК „Педагогическа психология“ – Софийски университет „Климент Охридски“.

Професионален опит: Притежава професионален опит като учител по математика, учител детски градини, като ресурсен учител.

Професионална философия: Децата имат нужда от уважение, любов, разбиране и подкрепа. Важно е да получават помощ в откриването и развиването на силните си страни, да обичат ученето чрез игра, да бъдат отговорни, да уважават другите и средата. Емоционалната интелигентност е присъща на човешката природа, но подобна на рацоналната интелигентносот трябва да възпитава от най-ранната възраст.