Адриана Хаджова

Учител

Образование: Бакалавър по специалност „Публична администрация“ в Университет за Национално и Световно Стопанство. Магистър по специалност „Прогнозиране и планиране“ в Университет за Национално и Световно Стопанство. Магистър по специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“ в Софийски Университет „Св. Климент Охридски“.

Допълнителни квалификации: Завършено обучение на тема „ Методи и подходи за решаване на конфликти“ придружено с Удостоверение. Завършено обучение на тема „Презентационни умения на учителя“ придружено с Удостоверение. Завършено обучение на тема „Водещи образователни приоритети в дейностите по изобразително изкуство за деца в предучилищна възраст“ придружено с Удостоверение. Завършено обучение на тема „Интерактивни методи и форми за реализиране на позитивно възпитание в детската градина“ придружено с Удостоверение.

Професионален опит: Работи в ЧДГ „Патета“ от 2018. Учител, отдаден на професията си. Отговорен и мотивиран. Търси и намира индивидуалния подход към всяко дете.

Професионална философия: „Една книга, една химикалка, едно дете и един учител могат да променят света.“