Адриана Хаджова

Учител

Образование: Бакалавър по специалност „Публична аднимистрация“ в Университет за Национално и Световно Стопанство. Магистър по специалност „Прогнозиране и планиране“ в Университет за Национално и Световно Стопанство. Магистър по специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“ в Софийски Универскитет

Допълнителни квалификации: Завършено обучение на тема „ Методи и подходи за решаване на конфликти“ придружено с Удостоверение. Завършено обучение на тема „Презентационни умения на Учителя“ придружено с Удостоверение

Професионален опит: Работи в ЧДГ „Патета“ от 2018. Отдаден на професията си. Отговорен и мотивиран. Търси и намира индивидуалния подход към всяко дете.

Професионална философия: „Една книга, една химикалка, едно дете и един учител могат да променят света.“