Процедура BG16RFOP002-2.095

На 12.03.2021 г. със заповед на Изпълнителния директор на НАП беше одобрено заявление на ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА ПАТЕТА ЕООД за предоставяне на БФПBG16RFOP002-2.095-1193, по Процедура BG16RFOP002-2.095 Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“,

Общата стойност на финансирането е 6 276,94 лв. по Оперативна програма „Иновации и  конкурентоспособност” 2014-2020.

Продължителност на изпълнението: 3 месеца.

Общата цел на заявлението/проекта е насочена към осигуряване на Подкрепа чрез оборотен капитал за ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА ПАТЕТА ЕООД, за справяне с последиците от временните противоепидемични мерки.